Att lyckas fånga det lilla
eller det stora ögonblicket
i en perfekt  bild är en fantastisk känsla,
som hela tiden motiverar mig..

Copyright

Alla bilder på dessa sidor är skyddade enligt lag. Bilder får ej kopieras, ändras, eller användas i reklam, annonser
eller liknande. Om vi inte kommer överrens om annat får du efter köp, använda bilderna för privat bruk och de får
alltså inte säljas vidare. Publicerar du fotona på webben ska mitt namn och hemsideadress stå med tydligt.
Bilder som inte ska användas privat gäller andra priser, enligt överrenskommelse.


Lite information om Copyrightlagen:

Ett verk är skyddat i och med att det skapas. Upphovsrätten försvinner normalt 70 år efter upphovsmannens död.
Man behöver inte heller göra en ansökan för att verket ska skyddas av upphovsrätten.

En copyrightsymbol (©) är mestadels till för att man ska kunna se vem som har skapat verket utifall man skulle vilja
komma i kontakt med personen i fråga. Du kan med andra ord, om du vill, endast ange en e-post-adress eller dylik
bredvid din copyrightsymbol. Det är inget krav att du har med en copyrightsymbol på ditt verk (din hemsida i detta fall)
för att den ska skyddas av upphovsrättslagen enligt Bernkonventionen som Sverige och de flesta andra länder skrivit
på. I slutet av 1997 hade 127 länder anslutit sig till denna konvention. Copyrightsymbolen krävs dock för att verket
ska skyddas av Världskonventionen